fredag 12 december 2014

Nytt inköp

Köpte idag en mindre post i Vardia Insurance Group för 26,50 kr. Börjar redan fundera på att öka min andel aktier. Bolaget är det enda i bevakningslistan som jag ser som köpvärt just nu när priset ligger under 30 NOK. Vardia är ett norskt bolag som sysslar med försäkringar för personer, hus och fordon. Jag tror starkt på Vardia och uppskattar att detta är ett mycket större försäkringsbolag om ett par år. Enbart genom att titta på ett liknande försäkringsbolag nämligen Protector Forsikring ser man att framtiden är ljus även för Vardia. Nu på sistone har den Norska börsen tagit mycket stryk till följd av oljans prisfall. Vardia har också dragits med i fallet vilket bäddar för ett utmärkt köpläge. Effekten blir större när även den norska kronar sjunker tillsammans med oljan, 1,02 kr var en norsk krona värd vid mitt köp. Nackdelen med detta är så klart att värdet på mina Bonheur aktier sjunker ytterligare men jag sitter lugnt i båten. Tyvärr är inte allt positivt när det gäller Vardia. En stor nackdel är att bolaget inte ger någon årlig utdelning. Jag gillar inte detta eftersom 1. Jag tycker att en aktieägare ska få något i gengäld för den risk de tar när de investerar i ett bolag. 2. Om man vill skapa sig en passiv inkomst genom utdelningsinvestering måste bolagen ge utdelning. Om Vardia inte börjar ge utdelningar i framtiden får jag helt enkelt acceptera att jag någon gång måste sälja denna aktie.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar