fredag 8 maj 2015

Säljarna vinner kampen

En intressant börsvecka har passerat med en kraftig nedgång under tisdagen samt en upphämtning mot slutet av veckan. Vi kan konstatera att omxs30 brutit sitt intervall på nedsidan. Det vill säga att de nivåer kursen rört sig mellan sedan uppgångsfasen har brutits nedåt. Börsen har alltså övgått till säljarens marknad.

Är detta då den börskrasch som v befarat? Nej, detta är enligt mig en ganska rimlig rekyl som kanske också är sund i en så högt värderad börs. Förklaringen till nedgången ligger delvis i den rapportperiod som varit där bolagen trots en valutafördel inte klarat att leva upp till börsens höga förväntningar. I fall som Atlas Copco tappade bolaget som mest 18% efter sin kvartalsrapport (även en avskiljd utdelning) vilket visar på en högt uppskruvad börs. Däremot tror jag inte att detta är början på en större börsnedgång eftersom de låga räntorna och andra ekonomiska stimulanser kvarstår. Tittar jag på historiska börskrascher ser jag att dessa haft längre perioder av branta uppgångar innan själva kraschen inträffat. Dessutom såg köparna ut att återvända idag (fredag) vilket kan tyda på en potentiell botten. Det är vad jag tror om utsikterna för omxs30.

Jag själv passade på att köpa Investor samt öka i Byggmax Group under veckan. Ibland ska man inte göra det svårare för sig än nödvändigt. Tittar man på Investors historiska avkastning så ser man att detta är ett bolag som man vill ha som basinnehav i aktieportföljen. Investor är ett rent investmentbolag som till skillnad från bolag som Industrivärlden även investerar onoterade aktier. Innehaven finns i Atlas Copco, SEB och ABB samt mindre bolag som Grand Hotels och Mölnlycke health Care. Familjen Wallenberg har skickligt styrt Investor under lång tid och kommer att kunna fortsätta göra det under lång tid framöver. Jag köper Investor i svackan som bolaget haft och får därmed även ta del av utdelningen som avskiljs 13 maj.

Byggmax ökade jag på 61 kr vilket gör aktien till mitt största enskilda innehav. Jag tror på detta bolag och affärsidén i högsta grad, dessutom gick kvartalsrapporten från klarhet till klarhet. Jag har inget negativt att säga om Byggmax bortsett från att det likt för Mekonomen kan bli besvärligt att slå igenom i Danmark.