Investeringsregler

Portföljsregler:
  • En aktie får inte utgöra mer än 15% eller mindre än 5% av portföljens totala värde.  
  • Inga fonder med högre än 0,4% i förvaltningsavgift.

Köp och säljregler:
  • Sprid ut investeringarna över tid så länge det finns köpvärda aktier, undvik därmed att träffa toppen av en börsuppgång.
  • Sprid ut köpen i enskilda aktier över tid och sänk därmed GAV om kursen sjunker.
  • Att kursen står lågt är inte en anledning att investera i aktien.
  • Om en aktie utvecklas kortsiktigt dåligt ska aktien inte säljas. Så länge anledningen till inköpet av aktien är densamma ska aktien behållas.
  • Ifall det finns köpvärda aktier men för tillfället inte pengar ska inte aktier säljas för att bekosta de nya inköpen. Dessa inköp får helt enkelt vänta.

1 kommentar: