måndag 1 juni 2015

Funderingar kring börsen

Efter rekylen under maj  månad har börsen nu vänt upp, efter att som lägst varit nere på 1558 kr (omxs30). Sjunkande dollar och stigande räntor var anledningen till att samtliga av världens börser föll. Därefter återvände köparna och lyfte börsen ur detta kritiska läge om än inte lika kraftigt som vi sett tidigare. 

Å andra sidan så befinner sig börsen i en historiskt sett svagare period. Sommarmånaderna kantas ofta av vinsthemtagningar vilket vanligtvis resulterar i att börsen bottnar runt midsommar. Enligt mig skulle detta beteende innebära ett köpläge vid den tidpunkten, men jag får se hur det blir med det.

Något som i nuläget intresserar mig är banksektorn. Jag läste i senaste utgåvan av aktiespararna om hur storbankerna aldrig varit säkrare och hur marknadsriskerna är överdrivna. Bankerna verkar ha lärt sig från krisen 2008 och har nu enorma riskbuffertar, samtidigt är rörelserisken låg. Rädslan för att en fastighetsbubbla ska inträffa till följd av de rekordhöga bolånen är omotiverat överdrivna eftersom tillgångarna också är rekordhöga. Storbankerna är vinstmaskiner som är fördelaktiga att äga men inte att vara kund i. Som vi nu sett klarar bankerna utmärkt att tjäna pengar trots nollräntan vilket tyder på en stark verksamhet. När väl räntan höjs kommer detta vara positivt för bankerna.
Jag vill slutligen utdela en varning när det gäller banker, dessa kan enkelt manipulera resultatsiffrorna och få dessa att se bättre ut än de i verkligheten är.

fredag 8 maj 2015

Säljarna vinner kampen

En intressant börsvecka har passerat med en kraftig nedgång under tisdagen samt en upphämtning mot slutet av veckan. Vi kan konstatera att omxs30 brutit sitt intervall på nedsidan. Det vill säga att de nivåer kursen rört sig mellan sedan uppgångsfasen har brutits nedåt. Börsen har alltså övgått till säljarens marknad.

Är detta då den börskrasch som v befarat? Nej, detta är enligt mig en ganska rimlig rekyl som kanske också är sund i en så högt värderad börs. Förklaringen till nedgången ligger delvis i den rapportperiod som varit där bolagen trots en valutafördel inte klarat att leva upp till börsens höga förväntningar. I fall som Atlas Copco tappade bolaget som mest 18% efter sin kvartalsrapport (även en avskiljd utdelning) vilket visar på en högt uppskruvad börs. Däremot tror jag inte att detta är början på en större börsnedgång eftersom de låga räntorna och andra ekonomiska stimulanser kvarstår. Tittar jag på historiska börskrascher ser jag att dessa haft längre perioder av branta uppgångar innan själva kraschen inträffat. Dessutom såg köparna ut att återvända idag (fredag) vilket kan tyda på en potentiell botten. Det är vad jag tror om utsikterna för omxs30.

Jag själv passade på att köpa Investor samt öka i Byggmax Group under veckan. Ibland ska man inte göra det svårare för sig än nödvändigt. Tittar man på Investors historiska avkastning så ser man att detta är ett bolag som man vill ha som basinnehav i aktieportföljen. Investor är ett rent investmentbolag som till skillnad från bolag som Industrivärlden även investerar onoterade aktier. Innehaven finns i Atlas Copco, SEB och ABB samt mindre bolag som Grand Hotels och Mölnlycke health Care. Familjen Wallenberg har skickligt styrt Investor under lång tid och kommer att kunna fortsätta göra det under lång tid framöver. Jag köper Investor i svackan som bolaget haft och får därmed även ta del av utdelningen som avskiljs 13 maj.

Byggmax ökade jag på 61 kr vilket gör aktien till mitt största enskilda innehav. Jag tror på detta bolag och affärsidén i högsta grad, dessutom gick kvartalsrapporten från klarhet till klarhet. Jag har inget negativt att säga om Byggmax bortsett från att det likt för Mekonomen kan bli besvärligt att slå igenom i Danmark.


söndag 26 april 2015

Swedish Match

Mitt nästa aktieinköp blir Swedish Match som förväntas slutföras vid morgondagens börsöppning. Jag läste en analys av bolaget i senaste utgåvan av aktiespararna och jag tyckte det lät lovande. Jag köper inte alla bolag som rekommenderas i aktiespararens analyser utan väljer ut de jag personligen tror på.

Swedish Match tillverkar rökfria tobaksprodukter såsom snus och verkar för "en värld utan cigaretter", eftersom det bevisats att snus är mindre farligt än cigaretter. Detta är också anledningen till att Swedish Match inte går emot mina moraliska värderingar. Snus verkar för mig som en missförstådd produkt av andra länder i Europa som har valt att helt förbjuda snus, med undantag för Norge där snus blivit mycket populärt under den senaste tiden. Trots sina fördelar så beskattas produkten hårdare än cigarretter i Sverige, vilket är möjligt eftersom snus inte smugglas. Skatten på snus höjdes vid årsskiftet med 12 procent vilket var dubbelt så mycket som skatten för cigaretter. Å andra sidan anser jag att resultatet av denna lagändring är enligt mig inräknat i dagens kurs.

I Skandinavien har Swedish Match erövrat marknadsandelar i det snabbt växande lågprissegmentet där konkurrensen ökat på senaste tiden. Samtidigt har bolaget försvarat sin dominerande position inom premiumsegmentet där bolaget står för 94% av försäljningen. Enbart i Norge har företaget tappat marknadsandelar men bolaget har vidtagit ett antal åtgärder för att motverka detta. 

Swedish Match handlas till p/e 20 vilket är okej sett till dagens börsvärdering. Årets utdelning (som jag missat) ligger på 7,5 kr/aktie och utgör 57 procent av vinsten. För resterande vinst som inte investerar i verksamheten förs återköp av egna aktier vilket beräknas ge 2 procentenheter i vinsttillväxt.

lördag 11 april 2015

Starbreeze

Starbreeze en spelutvecklare som bland annat gjort de populära spelen Payday, Brothers och Overkill's The Walking Dead. Bolaget har under den senaste tiden varit mycket omtalat i börsvärlden efter att Avanzamannen nämnt Starbreeze i samband med en intervju av börspodden. I intervjun "spekulerade" han i att en rimlig värdering för aktien skulle vara runt 70 kr, vilket skulle innebära en uppgång på 536% från dagens nivå (11 kr). Avanzamannen har tidigare bevisat att han är en duktig trader som skapat sig en förmögenhet från nästan ingenting. Han poängterade att om allt gick enligt planerna med de nya spelen som var på väg att släppas tillsammans med en växande kundbas, skulle bolaget göra en vinst på en miljard kronor vilket skulle innebära en aktiekurs på 70. Anledningen till att Starbreze är så fel värderad är att aktien värderas till bolagets risk och inte bolagets potential.

Enligt mig framhävde Avanzamannen starka argument och denna otroliga uppgång i Starbreeze-aktien lät inte alls omöjlig. Men aktien känns fortfarande riskfylld eftersom vad som helst kan gå fel i ett litet bolag som Starbreeze, som vi tidigare såg ett exempel på i försäkringsbolaget Vardia. En negative nyhet i bolaget kan göra att folk börjar paniksälja vilket ger förödande konsekvenser.

Jag kan mycket väl tänka mig att investera en liten del av portföljen i Starbreeze som lite av en lottsedel. Högst 5 procent av portföljvärdet. Men att folk tar lån för att investera i aktien låter för mig alldeles för riskfyllt och är ingenting jag skulle göra.  


Lyssna på intervjun med Avanzamannen här.


fredag 10 april 2015

Sålt

Fortsättningsvis har jag även sålt två aktier:

Cloetta är ett bolag som jag talat väl om men som fick lämna portföljen. Anledningen är helt enkelt att aktien enligt mig är för högt värderad till ett P/E-tal närmare 30. Cloetta är också ett bolag som inte ger någon årlig utdelning och det finns därför ingen anledning att behålla aktien i dennes upp/ned gångar. Dessutom vill jag undvika att ha hela mitt kapital på börsen i dessa tider och jag behövde därför göra plats för de nya investeringarna. Aktien såldes för 25,5 kr vilket resulterade i en 8 procents vinst.

MQ Holding är en aktie där jag upplevde samma scenario som i Cloettas fall. Aktien är helt enkelt övervärderad och jag väljer att låsa in vinsten och skapar på så sätt likvider. Jag var mycket nöjd med detta aktieinköp eftersom jag upplevde att aktien under den senare delen av mitt ägande blev mycket "hypad" och fick många rekommendationer, inte minst från avanza forum. Aktien såldes för 40,5 kr och gav därmed en vinst på över 10 procent. Ett praktexempel enligt mig.


Portföljutveckljng sedan sist

Den senaste tiden har bjudit på hela fem transaktioner som jag ska redogöra. Jag börjar med inköpen:

Jag har köpt aktier i investmentbolaget Öresund som återfinns längst ned på mid-cap listan. Jag känner att riskspridningen som medföljer i investmentbolag underlättar i tider då det är svårt att hitta enskilda köplägen. Öresund upplever jag är ett underskattat bolag som gett en avkastning på 135% de senaste 10 åren. Investmentbolaget har många innehav som jag gillar (eventuellt också äger) till exempel: MQ Holding, SEB, Svolder (även det ett investmentbolag) och Bulten. Fastighetsbolaget Fabege och bilservicebolaget Bilia är de enskilt största innehaven som tillsammans utgör 34% av portföljvärdet. Öresunds ledning står för en långsiktigt sparande men agerar samtidigt högst aktivt på marknaden vilket vi har kunnat se under årets inledning. Trots det ligger förvaltningskostnaden på 0,6%. Jag köpte mina aktier i Öresund för 179,5 vilket är precis under substansvärdet på 180 kr. Jag fick också en utdelning på 7,5 kr/aktie.

En annan aktie som jag köpt var TeliaSonera för 51,90. Aktien steg rejält inför utdelningen på 3 kr/aktie, varefter aktien sjönk mer än 3 kr. Jag noterade att förra året tog det drygt en månad för aktien att hämta ikapp tappet i samband med utdelning. Kort sagt: jag säg en möjlighet att tjäna snabba pengar. Om inte annat så är TeliaSonera en stabil aktie som man kan sova gott med.

Skanska var likt TeliaSonera ett bolag som jag köpte i samband med "handlas utan utdelning" dagen. Detta är tillsammans med NCC mitt favoritbolag i byggsektorn. Precis som NCC såg jag potential i den Svenska marknaden där det finns ett stort behov bostäder, främst i storstäderna. Skanskas kärnverksamhet finns i Norden med 43% av intäkterna, övriga Europa står för 24%  och Nordamerika 33%. Jag tror valutafördelningen i främst dollar och euro är en fördel för Skanska eftersom den svenska kronan står lågt. Vi får se om detta kan höja Skanska när bolaget släpper sin delårsrapport 6 Maj.

tisdag 17 mars 2015

Omstuvning i portföljen

I Måndags var det dags att säga adjö till Nibe Industrier efter en 6 procents uppgång, varav aktien stigit hela 6 kr samma dag. Nibe är ett bolag som jag kan tänka mig att köpa tillbaka i framtiden men jag vill försöka avyttra de aktier jag anser är övervärderade för att inte ligga fullt investerad på marknaden vid en eventuell börskrasch/korrigering.

Dessförinnan han jag köpa en post i mitt favorit-fastighetsbolag Castellum för 134,40 kr. Fastighetsbolagen har tappat en hel del de senaste veckorna och utan någon motiverad anledning. Nollräntan som eldat på fastighetsbolagens uppgång är fortfarande kvar, och då borde inte kurserna sjunka. En annan anledning till mitt köp av Castellum är utdelningen som höjts varje är sedan börsintroduktionen, och i nuläget ligger på 3,5 procent.


onsdag 4 mars 2015

Byggmax Group

Den lilla summan pengar som blev kvar från Vardia försäljningen stoppades in i Byggmax till kursen 54 kr. Byggmax är en lågprisaktör inom byggvaruhandeln med över 100 butiker i Sverige, Norge och Finland. Byggmax har enligt dem själva länge haft en stark marknadsposition på den svenska gör det själv-marknaden, vilket visat sig vara ett vinnande koncept. Bolaget har fortfarande en stark tillväxtpotential genom sin expansion inom Norden.

Byggmax har varit en aktie som jag under en tid velat lägga till i portföljen. På dessa nivåer såg bolaget såg attraktivt ut på grund av ett P/E tal på runt 15 och en direktavkastning på cirka 4,6 %.  

måndag 2 mars 2015

Tidig börskrasch i Vardia

Kollade mitt aktiekonto idag och upptäckte förskräckt att Vardia Insurance Group sjunkit 49 % i och med årsrapporten. Vad som orsakat kursraset är ett grovt fel i bokföringen som jag inte kommer gå in på, men som revisorn står ansvarig för. Förtroendet för ledningen i bolaget är alltså bortblåst. Även högre kostnader för bolaget i framtiden försämrade årsrapporten och som om det inte kunde bli värre så utlystes en nyemission. Jag kanske skulle tagit uppskjutandet av årsrapporten som ett varningstecken men det är lätt att säga i efterhand.

Jag sålde samtliga Vardia aktier som en gång låg på över 15 % vinst. Inköp 26,50 och sålt för 14,70 kr svider lite. Men jag är trots allt glad över att jag hade en mindre andel av portföljen investerad i detta bolag, vad jag förstått var det många anda som inte kom lika lindrigt undan. Jag får förstås också dra lärdom av detta: 1. Inte ha en för stor andel av portföljen investerad i ett och samma bolag (vilket jag inte hade i detta fallet). 2. Försöka att endast köpa bolag som uppvisat en längre historik av stabil vinst eller liknande. Ett annat sätt skulle kunna vara att endast köpa bolag med årlig utdelning.

Jag vill poängtera att detta kursras i Vardia i och med årsrapporten enligt mig inte var något som kunnat förutses i en djupare analys av bolaget. Om styrelsen i Vardia klarar upp vad som gått fel så har jag chansen att köpa in mig i bolaget igen när det blir nyemission. Men framtiden för Varia är oviss. 

lördag 28 februari 2015

2 nya inköp

Under den senaste tiden har jag köpt in mig i två nya bolag: MQ Holding och Bahnhof.

MQ är en ledande klädbutikskedja med över 50 år på den svenska marknaden. Verksamheten består av MQs egna varumärken samt externa varumärken som Björn Borg, G-Star RAW och Bondelid, dessa svarar för en tredijedel av omsättningen. Utbudet riktar in sig på mellanprisklassen. Att ha ett väletablerat varumärke som MQ kan vara en stor fördel gentemot den konkurrensen som finns i branschen. För att utnyttja detta har MQ har valt att koncentrera sig på den Nordiska marknaden, främst Sverige men har också fyra butiker belagda i Norge. Efter att ha läst en artikel om MQ i aktiespararna tycker jag att aktien ser mycket köpvärd ut med ett PE-tal sett över de senaste tre åren på under 15. Mitt inköpspris blev alltså 36,70 kr varefter vi sett en mindre värdeökning.

Bahnhof erbjuder internettjänster genom bredband, IP-telefoni och Tv-paket (i samarbete med Canal Digital). Bahnhof bedriver också datahallar än så länge enbart i Stockholm. Säkerheten inom internet användande är mycket viktigt för Bahnhof i en tid där t.ex. DN avslöjat att Bredbandsbolagets internetuppkopplingar är vidöppna för utomstående att kapa. Bahnhof strävar efter att ge kunderna total säkerhet mot övervakning, företagsspionage och läckor, vilket är någonting som blivit mycket viktigt i dagens samhälle. Bolaget har planer på utbyggnad av verksamheten genom en ny datahall i Stockholm och med ett motiverat PE-tal på runt 15 ser bolaget mycket köpvärt ut. Jag passade på att plocka in aktien till priset 97,90 efter en fin årsrapport som ändå inte lyckades uppfylla förväntningarna.

måndag 16 februari 2015

Nytt inköp

Köpte idag en post i Cloetta till inköpspriset 24,40 kr. Jag vet inte om bolaget är inne i en sämre period till följd av folks nyårslöften om att sluta äta godis. Bolaget har ett brett sortiment av choklad, godis, uppfräschare och nötter, samt starka varumärken som kexchoklad, Ahlgrens bilar, Läkerol och Malcolm. Jag tror även att Cloetta har potential att växa mycket under de kommande åren till följd av förvärv. T.ex. Coop har bytt godisleverantör till Cloetta. En risk skulle kunna vara att folk börjar tänka allt mer på sin kost och börjar minska godisätandet. Dock är detta inget jag tror på, godis vill alla alltid ha. Dessutom har Cloetta tagit sig in på den nyttigare naturgodis-marknaden genom förvärvet av Nutisal. Cloetta är därför inte ett konjunkturkänsligt bolag vilket är positivt. Det enda jag tror kan slå mot detta bolagets verksamhet är höjd skatt på råvaror som kakao. Själv tycker jag bolaget ser bra ut det enda jag saknar nu r en utdelning som jag hoppas kan tillkomma 2016-17.


tisdag 10 februari 2015

Nytt inköp

Idag köpte jag en mindre post i Nibe Industrier till 195 kr. Under dagen tappade aktien 14,3% och jag passade på att plocka in aktien. Detta kvalitetsbolag har som vision är att skapa energilösningar i världsklass, genom främst värmepumpar. Nibe har visat vinst varje är sedan 1948 och samtidigt vuxit från 10 till 250 mkr. Ägarna har satt upp målet att Nibe ska växa i snitt 20% per är, vilket också infriats sedan 1993.

Jag kan nu se 2 potentiella framtida utveckling för denna aktie. I värsta fall visar det sig att oljeprisfallet slagit hårt mot bolaget och aktien fortsätter att sjunka i och med årsrapporten 19de februari. Eller så visar sig detta vara en tillfällig rekyl och aktien stiger tillbaka till 200-210 kr där vi är vana att se den. Jag hoppas förstås på det senare.

Idag lade jag också in en köporder på BankNordik som förhoppningsvis går igenom imorgon.


torsdag 5 februari 2015

Sålt Nokian och Swedbank

Portföljen börjar kännas tom nu när jag valt att sälja bort både Nokian och Swedbank, återigen till följd av den skrämmande högt värderade marknaden. Jag lyckades time:a Swedbanks kurs mycket bra när jag köpte på rekyl 181 och sålde nu på "all time highest" 202,20 kr. Nokian sålde jag idag för 25,75 Euro efter en lyckad årsrapport som slog förväntningarna. I nuläget är Bonheur och Vardia mina enda kvarvarande innehav.

Jag säljer för fullt, men å andra sidan var jag ypperligt nära ett köp av Tele2 idag. Bolaget kom med en dålig årsrapport och kursen rekylerade. Jag hade en order liggandes på 93 kr men tyvärr stack aktien iväg direkt när börsen öppnade. Jag skyller på min otur.

tisdag 3 februari 2015

Börjar sälja mina innahav

Sålt bort Alfa Laval till kursen 158,80 efter en okej årsrapport. Jag börjar nu sälja bort samtliga innehav till följd av den extremt högt värderade marknaden. Nu har stockholmsbörsen (omxs30) stigit 16 av 22 handelsdagar, om börsen stiger lika mycket som i Januari kommer året sluta på en 90% uppgång. När vänder det? Jag har en teori om att en större börsnedgång eller börskrasch kommer efter utdelningsperioden. Eftersom alla som sökt sig till marknaden på grund av nollräntan då fått den direktavkastning/ränta som de sökt och då börjar sälja sina innehav. Vi vet hur det går när alla säljer ingen köper och panik utbryter på marknaden. Så jag väljer att inom kort sälja Nokian och Swedbank också. Jag säljer dock inte Bonheur förs än aktierna ligger på plussidan, oljan har börjat leta sig uppåt nu på sistone.

tisdag 27 januari 2015

Sålt volvo

Passade på att sälja samtliga Volvoaktier till kursen 96,55, och missade (positivt) på så sätt dagens nedgång på 3,35 %. Än en gång är börsen väldigt högt värderad vilket gör det svårt att ersätta volvo med nya aktier. Jag vet inte om jag ska hoppas på ytterligare börsnedgång för att skapa köplägen, när jag å andra sidan fortfarande har halva mitt kapital investerat.

Jag funderar på att sänka risken en aning genom att investera i preferensaktier som t.ex. Amasten Holding Pref eller Hemfosa pref. En fin ränta i form av direktavkastning får man på så sätt.

PS: Nordnet till bevakningslistan!

torsdag 15 januari 2015

2 nya inköp

Igår blev det ett köp av Alfa Laval till kursen 138,4 kr. 

Såg även att Swedbank hade en lite svacka och passade på att plocka in aktien till 181 kr. Mitt kurstak var satt till 175 kr och därför köper jag mig neråt om aktien sjunker ytterligare. Som jag ser det är alla storbanker vinstmaskiner och Swedbanks direktavkastningen på 5,5% är utmärkt. Jag tror att aktien börjar stiga uppåt igen mot 200 kr inom en snar framtid.

måndag 12 januari 2015

Lossnar det för Volvo?

Ett glädjeämne i dessa dagar är Volvos senaste kursuppgång. Bolaget ser definitivt ut att ha brutit den tidigare negativa trenden. Allt starkare siffror från USA och Brasilien kan vara en av anledningarna. Dessutom gynnas transportsektorn av det rekordlåga oljepriset och därmed även Volvo.
Jag ligger numera med en vinst på mina volvoaktier men jag väntar med att sälja tills efter utdelningen fjärde april. Förutsatt att priset ligger kvar mellan 90 och 100 kr.

Nästa nyförvärv till portföljen ser ut att bli Alfa Laval där aktien ligger under 140 kr. Bolaget befinner sig i en formsvacka som ser ut att indikera på köp. En långsiktig investering i ett brett bolag. Alfa Laval är världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. Bolaget är ett globalt företag med kunder i nära 100 länder. Dessutom besitter Alfa Laval mer än 300 patent. 


Jag vill också punktera att jag inte har bråttom med mina investeringar i oljebranschen. Detta prisfall ser ut att kunna hålla i sig under en lång tid framöver. Jag kan invänta ett pris på under 40 dollar och vara beredd med likviderna. Inköp av Statoil och ökning i Bonheur blir det till att börja med.