måndag 1 juni 2015

Funderingar kring börsen

Efter rekylen under maj  månad har börsen nu vänt upp, efter att som lägst varit nere på 1558 kr (omxs30). Sjunkande dollar och stigande räntor var anledningen till att samtliga av världens börser föll. Därefter återvände köparna och lyfte börsen ur detta kritiska läge om än inte lika kraftigt som vi sett tidigare. 

Å andra sidan så befinner sig börsen i en historiskt sett svagare period. Sommarmånaderna kantas ofta av vinsthemtagningar vilket vanligtvis resulterar i att börsen bottnar runt midsommar. Enligt mig skulle detta beteende innebära ett köpläge vid den tidpunkten, men jag får se hur det blir med det.

Något som i nuläget intresserar mig är banksektorn. Jag läste i senaste utgåvan av aktiespararna om hur storbankerna aldrig varit säkrare och hur marknadsriskerna är överdrivna. Bankerna verkar ha lärt sig från krisen 2008 och har nu enorma riskbuffertar, samtidigt är rörelserisken låg. Rädslan för att en fastighetsbubbla ska inträffa till följd av de rekordhöga bolånen är omotiverat överdrivna eftersom tillgångarna också är rekordhöga. Storbankerna är vinstmaskiner som är fördelaktiga att äga men inte att vara kund i. Som vi nu sett klarar bankerna utmärkt att tjäna pengar trots nollräntan vilket tyder på en stark verksamhet. När väl räntan höjs kommer detta vara positivt för bankerna.
Jag vill slutligen utdela en varning när det gäller banker, dessa kan enkelt manipulera resultatsiffrorna och få dessa att se bättre ut än de i verkligheten är.

fredag 8 maj 2015

Säljarna vinner kampen

En intressant börsvecka har passerat med en kraftig nedgång under tisdagen samt en upphämtning mot slutet av veckan. Vi kan konstatera att omxs30 brutit sitt intervall på nedsidan. Det vill säga att de nivåer kursen rört sig mellan sedan uppgångsfasen har brutits nedåt. Börsen har alltså övgått till säljarens marknad.

Är detta då den börskrasch som v befarat? Nej, detta är enligt mig en ganska rimlig rekyl som kanske också är sund i en så högt värderad börs. Förklaringen till nedgången ligger delvis i den rapportperiod som varit där bolagen trots en valutafördel inte klarat att leva upp till börsens höga förväntningar. I fall som Atlas Copco tappade bolaget som mest 18% efter sin kvartalsrapport (även en avskiljd utdelning) vilket visar på en högt uppskruvad börs. Däremot tror jag inte att detta är början på en större börsnedgång eftersom de låga räntorna och andra ekonomiska stimulanser kvarstår. Tittar jag på historiska börskrascher ser jag att dessa haft längre perioder av branta uppgångar innan själva kraschen inträffat. Dessutom såg köparna ut att återvända idag (fredag) vilket kan tyda på en potentiell botten. Det är vad jag tror om utsikterna för omxs30.

Jag själv passade på att köpa Investor samt öka i Byggmax Group under veckan. Ibland ska man inte göra det svårare för sig än nödvändigt. Tittar man på Investors historiska avkastning så ser man att detta är ett bolag som man vill ha som basinnehav i aktieportföljen. Investor är ett rent investmentbolag som till skillnad från bolag som Industrivärlden även investerar onoterade aktier. Innehaven finns i Atlas Copco, SEB och ABB samt mindre bolag som Grand Hotels och Mölnlycke health Care. Familjen Wallenberg har skickligt styrt Investor under lång tid och kommer att kunna fortsätta göra det under lång tid framöver. Jag köper Investor i svackan som bolaget haft och får därmed även ta del av utdelningen som avskiljs 13 maj.

Byggmax ökade jag på 61 kr vilket gör aktien till mitt största enskilda innehav. Jag tror på detta bolag och affärsidén i högsta grad, dessutom gick kvartalsrapporten från klarhet till klarhet. Jag har inget negativt att säga om Byggmax bortsett från att det likt för Mekonomen kan bli besvärligt att slå igenom i Danmark.


söndag 26 april 2015

Swedish Match

Mitt nästa aktieinköp blir Swedish Match som förväntas slutföras vid morgondagens börsöppning. Jag läste en analys av bolaget i senaste utgåvan av aktiespararna och jag tyckte det lät lovande. Jag köper inte alla bolag som rekommenderas i aktiespararens analyser utan väljer ut de jag personligen tror på.

Swedish Match tillverkar rökfria tobaksprodukter såsom snus och verkar för "en värld utan cigaretter", eftersom det bevisats att snus är mindre farligt än cigaretter. Detta är också anledningen till att Swedish Match inte går emot mina moraliska värderingar. Snus verkar för mig som en missförstådd produkt av andra länder i Europa som har valt att helt förbjuda snus, med undantag för Norge där snus blivit mycket populärt under den senaste tiden. Trots sina fördelar så beskattas produkten hårdare än cigarretter i Sverige, vilket är möjligt eftersom snus inte smugglas. Skatten på snus höjdes vid årsskiftet med 12 procent vilket var dubbelt så mycket som skatten för cigaretter. Å andra sidan anser jag att resultatet av denna lagändring är enligt mig inräknat i dagens kurs.

I Skandinavien har Swedish Match erövrat marknadsandelar i det snabbt växande lågprissegmentet där konkurrensen ökat på senaste tiden. Samtidigt har bolaget försvarat sin dominerande position inom premiumsegmentet där bolaget står för 94% av försäljningen. Enbart i Norge har företaget tappat marknadsandelar men bolaget har vidtagit ett antal åtgärder för att motverka detta. 

Swedish Match handlas till p/e 20 vilket är okej sett till dagens börsvärdering. Årets utdelning (som jag missat) ligger på 7,5 kr/aktie och utgör 57 procent av vinsten. För resterande vinst som inte investerar i verksamheten förs återköp av egna aktier vilket beräknas ge 2 procentenheter i vinsttillväxt.

lördag 11 april 2015

Starbreeze

Starbreeze en spelutvecklare som bland annat gjort de populära spelen Payday, Brothers och Overkill's The Walking Dead. Bolaget har under den senaste tiden varit mycket omtalat i börsvärlden efter att Avanzamannen nämnt Starbreeze i samband med en intervju av börspodden. I intervjun "spekulerade" han i att en rimlig värdering för aktien skulle vara runt 70 kr, vilket skulle innebära en uppgång på 536% från dagens nivå (11 kr). Avanzamannen har tidigare bevisat att han är en duktig trader som skapat sig en förmögenhet från nästan ingenting. Han poängterade att om allt gick enligt planerna med de nya spelen som var på väg att släppas tillsammans med en växande kundbas, skulle bolaget göra en vinst på en miljard kronor vilket skulle innebära en aktiekurs på 70. Anledningen till att Starbreze är så fel värderad är att aktien värderas till bolagets risk och inte bolagets potential.

Enligt mig framhävde Avanzamannen starka argument och denna otroliga uppgång i Starbreeze-aktien lät inte alls omöjlig. Men aktien känns fortfarande riskfylld eftersom vad som helst kan gå fel i ett litet bolag som Starbreeze, som vi tidigare såg ett exempel på i försäkringsbolaget Vardia. En negative nyhet i bolaget kan göra att folk börjar paniksälja vilket ger förödande konsekvenser.

Jag kan mycket väl tänka mig att investera en liten del av portföljen i Starbreeze som lite av en lottsedel. Högst 5 procent av portföljvärdet. Men att folk tar lån för att investera i aktien låter för mig alldeles för riskfyllt och är ingenting jag skulle göra.  


Lyssna på intervjun med Avanzamannen här.


fredag 10 april 2015

Sålt

Fortsättningsvis har jag även sålt två aktier:

Cloetta är ett bolag som jag talat väl om men som fick lämna portföljen. Anledningen är helt enkelt att aktien enligt mig är för högt värderad till ett P/E-tal närmare 30. Cloetta är också ett bolag som inte ger någon årlig utdelning och det finns därför ingen anledning att behålla aktien i dennes upp/ned gångar. Dessutom vill jag undvika att ha hela mitt kapital på börsen i dessa tider och jag behövde därför göra plats för de nya investeringarna. Aktien såldes för 25,5 kr vilket resulterade i en 8 procents vinst.

MQ Holding är en aktie där jag upplevde samma scenario som i Cloettas fall. Aktien är helt enkelt övervärderad och jag väljer att låsa in vinsten och skapar på så sätt likvider. Jag var mycket nöjd med detta aktieinköp eftersom jag upplevde att aktien under den senare delen av mitt ägande blev mycket "hypad" och fick många rekommendationer, inte minst från avanza forum. Aktien såldes för 40,5 kr och gav därmed en vinst på över 10 procent. Ett praktexempel enligt mig.


Portföljutveckljng sedan sist

Den senaste tiden har bjudit på hela fem transaktioner som jag ska redogöra. Jag börjar med inköpen:

Jag har köpt aktier i investmentbolaget Öresund som återfinns längst ned på mid-cap listan. Jag känner att riskspridningen som medföljer i investmentbolag underlättar i tider då det är svårt att hitta enskilda köplägen. Öresund upplever jag är ett underskattat bolag som gett en avkastning på 135% de senaste 10 åren. Investmentbolaget har många innehav som jag gillar (eventuellt också äger) till exempel: MQ Holding, SEB, Svolder (även det ett investmentbolag) och Bulten. Fastighetsbolaget Fabege och bilservicebolaget Bilia är de enskilt största innehaven som tillsammans utgör 34% av portföljvärdet. Öresunds ledning står för en långsiktigt sparande men agerar samtidigt högst aktivt på marknaden vilket vi har kunnat se under årets inledning. Trots det ligger förvaltningskostnaden på 0,6%. Jag köpte mina aktier i Öresund för 179,5 vilket är precis under substansvärdet på 180 kr. Jag fick också en utdelning på 7,5 kr/aktie.

En annan aktie som jag köpt var TeliaSonera för 51,90. Aktien steg rejält inför utdelningen på 3 kr/aktie, varefter aktien sjönk mer än 3 kr. Jag noterade att förra året tog det drygt en månad för aktien att hämta ikapp tappet i samband med utdelning. Kort sagt: jag säg en möjlighet att tjäna snabba pengar. Om inte annat så är TeliaSonera en stabil aktie som man kan sova gott med.

Skanska var likt TeliaSonera ett bolag som jag köpte i samband med "handlas utan utdelning" dagen. Detta är tillsammans med NCC mitt favoritbolag i byggsektorn. Precis som NCC såg jag potential i den Svenska marknaden där det finns ett stort behov bostäder, främst i storstäderna. Skanskas kärnverksamhet finns i Norden med 43% av intäkterna, övriga Europa står för 24%  och Nordamerika 33%. Jag tror valutafördelningen i främst dollar och euro är en fördel för Skanska eftersom den svenska kronan står lågt. Vi får se om detta kan höja Skanska när bolaget släpper sin delårsrapport 6 Maj.

tisdag 17 mars 2015

Omstuvning i portföljen

I Måndags var det dags att säga adjö till Nibe Industrier efter en 6 procents uppgång, varav aktien stigit hela 6 kr samma dag. Nibe är ett bolag som jag kan tänka mig att köpa tillbaka i framtiden men jag vill försöka avyttra de aktier jag anser är övervärderade för att inte ligga fullt investerad på marknaden vid en eventuell börskrasch/korrigering.

Dessförinnan han jag köpa en post i mitt favorit-fastighetsbolag Castellum för 134,40 kr. Fastighetsbolagen har tappat en hel del de senaste veckorna och utan någon motiverad anledning. Nollräntan som eldat på fastighetsbolagens uppgång är fortfarande kvar, och då borde inte kurserna sjunka. En annan anledning till mitt köp av Castellum är utdelningen som höjts varje är sedan börsintroduktionen, och i nuläget ligger på 3,5 procent.