fredag 10 april 2015

Portföljutveckljng sedan sist

Den senaste tiden har bjudit på hela fem transaktioner som jag ska redogöra. Jag börjar med inköpen:

Jag har köpt aktier i investmentbolaget Öresund som återfinns längst ned på mid-cap listan. Jag känner att riskspridningen som medföljer i investmentbolag underlättar i tider då det är svårt att hitta enskilda köplägen. Öresund upplever jag är ett underskattat bolag som gett en avkastning på 135% de senaste 10 åren. Investmentbolaget har många innehav som jag gillar (eventuellt också äger) till exempel: MQ Holding, SEB, Svolder (även det ett investmentbolag) och Bulten. Fastighetsbolaget Fabege och bilservicebolaget Bilia är de enskilt största innehaven som tillsammans utgör 34% av portföljvärdet. Öresunds ledning står för en långsiktigt sparande men agerar samtidigt högst aktivt på marknaden vilket vi har kunnat se under årets inledning. Trots det ligger förvaltningskostnaden på 0,6%. Jag köpte mina aktier i Öresund för 179,5 vilket är precis under substansvärdet på 180 kr. Jag fick också en utdelning på 7,5 kr/aktie.

En annan aktie som jag köpt var TeliaSonera för 51,90. Aktien steg rejält inför utdelningen på 3 kr/aktie, varefter aktien sjönk mer än 3 kr. Jag noterade att förra året tog det drygt en månad för aktien att hämta ikapp tappet i samband med utdelning. Kort sagt: jag säg en möjlighet att tjäna snabba pengar. Om inte annat så är TeliaSonera en stabil aktie som man kan sova gott med.

Skanska var likt TeliaSonera ett bolag som jag köpte i samband med "handlas utan utdelning" dagen. Detta är tillsammans med NCC mitt favoritbolag i byggsektorn. Precis som NCC såg jag potential i den Svenska marknaden där det finns ett stort behov bostäder, främst i storstäderna. Skanskas kärnverksamhet finns i Norden med 43% av intäkterna, övriga Europa står för 24%  och Nordamerika 33%. Jag tror valutafördelningen i främst dollar och euro är en fördel för Skanska eftersom den svenska kronan står lågt. Vi får se om detta kan höja Skanska när bolaget släpper sin delårsrapport 6 Maj.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar